Misyon-Vizyon

MİSYON

Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü olarak anaokulumuzun misyonu; 3-6 yaş (36-72 ay) arası çocukların millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Çocukların gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

VİZYON

Çocukların gelişimlerine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun olarak yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan eğitim ortamı oluşturarak yaratıcı ve estetik duygulara sahip, kendini ifade edebilen, çevreye duyarlı, araştıran, özgüveni yüksek bireyler yetiştirmektir.

Okul öncesi eğitim alanının  hedef ve amaçları doğrultusunda okul öncesi dönem çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen, çocuk haklarını koruyan ve aile katılımına verdiği önem doğrultusunda çocukları yetiştirmeyi sürdürmek,

Çocuklar, öğretmenler  ve ailelerle ilgili özgün proje, araştırma, aile eğitimi ve katılımı çalışmaları gerçekleştirmek, 

Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak bilim ile iç içe olmalarını sağlayıcı multi-disipliner programlar oluşturmak,