Birim Organizasyon Şeması

KREŞ VE ANAOKULU MÜDÜRÜ

Öğr. Gör. Ömer SAMSUNLU

MALİ HİZMETLER

Ömer BAŞ

YAZI İŞLERİ

Deniz YILDIRIM